Leningen Corona-uitbreiding terugbetaling

Opvang economische impact coronavirus

OPSCHORTING VAN TERUGBETALING VOOR LENERS


Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ (en ook andere leningen die niet onder de drie productnamen vallen) moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor zes maanden.

De automatische opschorting van de voorziene domiciliëring voor terugbetaling van kapitaal en interesten voor 6 maand geldt voor alle kredietnemers. PMV zal over deze regeling communiceren naar haar klanten. Ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid om te reageren indien ze toch niet wensen dat hun terugbetalingen uitgesteld worden. In tussentijd is het aanbieden van alle domiciliëringen aan de bank opgeschort.

Wat moet u doen om van de opschorting te genieten?

Wie gebruik maakt van een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+ hoeft helemaal niets te doen om te genieten van het terugbetalingsuitstel. Alle betrokken bedrijven kregen van PMV/z een mail en hoeven daarop niet te reageren. Wanneer binnen de 3 werkdagen niet wordt gereageerd op de mail, wordt dat beschouwd als een impliciet akkoord met de voorgestelde maatregel en zal de opschorting zo toegepast worden.