Winwinlening Corona-uitbreiding Winwinlening

Opvang economische impact coronavirus

UITBREIDING WINWINLENING DOOR CORONACRISIS

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om de modaliteiten van de Winwinlening uit te breiden .

In Vlaanderen bestaat sinds 2006 de Winwinlening, een instrument waarbij je tot 50.000 euro kan lenen aan een bevriende kleine ondernemer, in ruil voor 2,5 procent korting op je personenbelasting. Vorig jaar leenden kmo's 62,5 miljoen euro van vrienden en familieleden. In totaal zijn er op dit moment 19.000 Winwinleningen geregistreerd. De Vlaamse regering trekt n.a.v. de coronacrisis de grensbedragen op. Privépersonen kunnen voortaan een lening van maximaal 75.000 euro verstrekken, in plaats van 50.000. Een bedrijf kan voortaan met de Winwinlening 300.000 lenen (in plaats van 200.000 euro). De looptijd wordt flexibeler: tussen vijf en tien jaar (in plaats van acht). Privépersonen die in het verleden reeds een participatie van maximum 5% hebben genomen in de vennootschap-kredietnemer kunnen vanaf nu bijkomend ook een Winwinlening toestaan.

Tevens wordt tijdelijk de overheidswaarborg bij een faillissement uitgebreid van 30 naar 40%. De kredietnemers die een Winwinlening afsluiten tot de datum bepaald door de Vlaamse regering en ten laatste tot 31 december 2021 kunnen 40% van het definitief verloren gegane kapitaal via een belastingkrediet terugkrijgen. Daarnaast zal de kredietgever die aan zijn kredietnemer een uitstel van betaling en een verlenging van de looptijd met een zelfde duur toestaat, het jaarlijkse belastingkrediet voor die verlengde periode behouden. Dat geldt voor alle Winwinleningen die een einde nemen in 2020.

Wat is nieuw?

  • Privépersonen kunnen voortaan een lening van maximaal 75.000 euro verstrekken, in plaats van 50.000 euro.
  • Een bedrijf kan met de Winwinlening 300.000 euro lenen (in plaats van 200.000). 
  • De looptijd wordt flexibeler: tussen vijf en tien jaar (in plaats van acht).
  • Kleine aandeelhouders met maximum 5% van de aandelen van de kredietnemer kunnen ook een Winwinlening toestaan aan de vennootschap.
  • De overheidswaarborg bij een faillissement wordt uitgebreid van 30 naar 40% (tijdelijke maatregel voor Winwinleningen gesloten ten laatste op 31 december 2021). 

Hoe gebruik maken van de uitgebreide regeling?

Een Winwinlening aanvragen kan via de aanvraagsite.

 

 

Veelgestelde vragen

Een vraag over de corona-aanpassing van de Winwinlening? Aarzel niet om contact op te nemen met onze helpdesk op het nummer 02-229.52.77 of per mail: winwinlening@pmv.eu. Hierbij alvast enkele veelgestelde vragen, met het antwoord erop.

Is de regeling al in voege?

Ja. De uitvoeringsbesluiten met betrekking tot voorgaande maatregelen zijn inmiddels gepubliceerd.

Is de verhoging van de waarborg definitief?

De verhoging van de waarborg van 30% naar 40%  (in geval van slechte afloop) is een tijdelijke regeling. Ze geldt voor de Winwinleningen die afgesloten zijn in de periode na 15 maart 2020 tot de datum bepaald door de Vlaamse Regering en ten laatste tot 31 december 2021. De verhoging geldt voor de volledige looptijd van de in die periode afgesloten Winwinleningen.