Waarborg Lefibo

Weg met houtafval

Houtafval zou niet mogen bestaan. Dat is de ambitie waar Peter en Steven Ide van Lefibo hun industriële schouders onder willen zetten. Hun nieuwe investering in een vingerlasinstallatie te Spiere-Helkijn illustreert die filosofie. Dankzij de installatie moet hout niet langer een minimumlengte hebben om voor bepaalde commerciële toepassingen bruikbaar te zijn.

In tijden van laagconjunctuur moet je investeren: het is een anticyclische theorie die je normaal gezien niet verwacht bij privébedrijven. Maar toch paste Lefibo ze succesvol toe bij haar onderhandelingen om een machine op maat te laten ontwikkelen. Steven Ide verklaart: ”Lefibo had een machine op maat nodig die helaas geen enkele constructeur volledig kon aanbieden. Daarom moesten we twee verschillende constructeurs doen samenwerken, die dat natuurlijk nooit zouden doen met een volledig gevuld orderboek. De lagere conjunctuur speelde dus in ons voordeel, als drukkingsmiddel voor samenwerking en ook bij de prijsonderhandelingen.”

Innovatieve houtscanning

Het resultaat is een state-of-the-artmachine die hout zowel extern — via 5 oppervlaktescanners — als intern — via X-ray — kan inspecteren en zo de zwakke punten eruit kan halen. Het voordeel ten opzichte van de klassieke optische scanning: snelheid en kwaliteit. De zelf ontworpen Lefibo-machine kan méér hout verwerken dan een ‘menselijke scanner’ en is bovendien dankzij de combinatie van interne en externe controle veel effectiever. De knopen of andere zwakke punten van het hout haalt de machine er veel gemakkelijker uit — ze worden vervolgens vervangen door een vingerlas.

Restproduct, geen afval

Een vingerlas is een houtverbinding (lengtelas) van twee stukken hout door middel van twee in elkaar passende freesfiguren in de vorm van een vinger, vrijwel altijd in combinatie met de toevoeging van lijm. Dankzij het vingerlasprincipe zijn de lengtes die uit de zagerij komen niet meer bepalend of ze kunnen worden gebruikt in industriële of andere toepassingen. Zowel voor de aanbieders van hout, de zagerijen, als de afnemers, in dit geval Lefibo, biedt de techniek enorme voordelen. De eerste groep kan zijn kortere goede stukken hout tegen een aanvaardbare prijs kwijt. De laatste groep is zeker van een continue instroom van kwalitatief hout. Peter Ide: ”Restproducten van de houtverwerking beperken we voortaan tot een minimum, en bovendien kunnen we ook veel meer lokaal hout gaan inkopen waardoor we een kortere keten kunnen creëren. Houtafval bestaat op die manier niet meer, omdat er voor elke ‘houtmaterie’ wel een nuttige toepassing te vinden is.”

Vlotte bankfinanciering dankzij waarborg

Lefibo schakelde de huisbank in om de zware investering rond te krijgen. De waarborg van PMV op de banklening vergemakkelijkte het goedkeuringsproces bij de bank en maakte bovendien dat Lefibo zich kon beperken tot twee financiële partners. Peter Ide: ”Deze constructie was voor ons de best denkbare omdat we zo konden vermijden een derde financier binnen te halen aan wie we ons nog bijkomend moesten verantwoorden.”

 

www.lefibo.com