Startlening+ Stefanie Pype - Corridor

"We willen meer natuur creëren voor minder geld"

Het is slecht gesteld met het milieu in Vlaanderen. Wij zijn een van de slechtste leerlingen uit de Europese klas. Dat blijkt uit het rapport ‘The State of Nature 2015’, het meest uitgebreide verslag dat de Europese commissie tot nu toe opstelde om de Europese natuur in kaart te brengen.

Het belang van initiatieven of bedrijven die dit tij proberen te keren, kan dus niet hoog genoeg worden ingeschat. Het studiebureau Corridor is er een van. Stefanie Pype, een van de drijvende krachten achter Corridor, heeft heel ambitieuze plannen om Vlaanderen meer biodivers te maken. 

“Ons project is het beste bewijs dat ecologie en economie gerust hand in hand kunnen gaan en niet noodzakelijk tegenpolen moeten vormen, zoals nu al te dikwijls wordt beweerd. Het is soms meer de onwetendheid die bedrijven parten speelt om het biodiverse pad in te slaan, dan een echte onwil”. Aan het woord is duidelijk een jongedame die weet waarover ze het heeft.

Nochtans was het niet meteen duidelijk welk pad ook voor haar het juiste was, en moest ze een leerproces doorlopen tijdens haar opstartfase als zelfstandige. Met diploma’s van groenmanagement en plantaardige en dierlijke productie op zak, was ze gestart als consulent om de tuin van de particulier ecologisch gezonder te maken, bood ze bedrijven duurzame groenoplossingen aan en verkocht ze verschillende artikels om de biodiversiteit te verhogen, zoals nestkastjes, zaden voor bloemenweides, en insectenhuisjes. Ondanks een goed eerste jaar realiseerde ze zich snel dat dit model op lange termijn niet kon werken. “Ik was met zodanig veel verschillende zaken bezig, in plaats van mij te focussen op één kerndomein. Hierdoor ging het te veel verschillende richtingen uit en was het moeilijk om het overzicht te bewaren”.

Uiteindelijk besliste Stefanie de knop om te draaien en zich volledig te concentreren op één kernactiviteit: de biodiversiteit van bedrijven-, scholen- en gemeenteterreinen verhogen. Tegelijk besefte ze ook dat samenwerking met complementaire partners haar project sterk ten goede zou komen. Toen ze uiteindelijk de koppen samen stak met een goede vriendin die geloofde in haar verhaal - en daar ook de perfecte aanvulling bij bood- , waarna ze beide ook met VZW Strategische Projectorganisatie Kempen een belangrijke kennispartner konden overtuigen, was de nieuwe samenwerking snel beklonken.

Samen willen ze de terreinen van bedrijven, scholen en zorgcentra en de openbare sector meer biodivers maken. Voor een betere natuur in de eerste plaats, maar ook om de bedrijven kosten te helpen besparen. Meteen ook het belangrijkste ‘verkoopargument’ volgens Stefanie: “Wij willen meer natuur creëren voor minder geld. Daar komt het eigenlijk op neer, want door onze aanpak gaan de kosten voor het onderhoud van de verschillende groenterreinen dalen. Nu zijn er veel bedrijven die zware onderhoudskosten hebben, bijvoorbeeld omdat ze het gras van hun bedrijvenpark om de twee weken moeten maaien. Door de biodiversiteit te verhogen en goed na te denken over de vegetatie, kunnen we die kosten sterk reduceren. Op termijn valt ecologisch groenbeheer tot de helft goedkoper uit dan traditioneel groenbeheer”.

Om dit alles in de praktijk om te zetten en om de kwaliteit te garanderen, werken ze met een aantal vaste aannemers of bieden ze de aannemer van de klant een opleiding aan. Het succes van Corridor ligt immers in een correcte uitvoering van hun groenbeheerplannen en in de opvolging ervan. Daardoor is de klant ook zeker dat zijn plan effectief gerealiseerd wordt en dat zijn kosten effectief zullen dalen.

Uiteraard speelt ook de esthetische component mee in het overtuigen van potentiële klanten. Door de biodiversiteit te verhogen creëer je ook een landschap dat visueel aantrekkelijker is en waar er veel meer beweging in zit, door bijvoorbeeld bepaald vogelsoorten die zich opnieuw gaan nestelen.

Dat dit alles ook het imago van het bedrijf ten goede komt, is een belangrijk neveneffect in het hele verhaal. Dit zal in de toekomst nog aan belang winnen, waarbij de klant een bedrijf niet enkel zal afrekenen op welk product het aan de man wil brengen, maar ook op hoe de onderneming omgaat met het milieu.

Als kers op de taart van de duurzaamheid, wil Corridor ook samenwerken met partners die duurzame en sociale tewerkstelling nastreven, om zo bepaalde kansengroepen weer in het arbeidscircuit in te schakelen. Stefanie: “Onze filosofie proberen we op verschillende niveaus door te trekken, en we voelen ook dat de animo daarvoor aantrekt. Als we met ons verhaal commercieel succesvol zijn, en deel uitmaken van de algemene bewustwording, dan hebben we ons doel bereikt”. 

 

Corridor CVBA

Steenweg Deinze 195
9810 Nazareth

0498/721513