Cofinanciering Traicie

Financiering voor commerciële expansie

Traicie, gespecialiseerd in de automatische screening van ‘soft skills’ in het rekruteringsproces, heeft vorig jaar de groeiambities versterkt met een financieringsronde van 850.000 euro. Naast nieuw kapitaal van het management deed traicie een beroep op financiering van Belfius én op een Cofinanciering van PMV. De investering moet het mogelijk maken om de commercialisering van het platform op te voeren en nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen.


Traicie ontwikkelde een instrument dat met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) HR-professionals begeleidt bij het screenen van kandidaten voor een job. Het AI-gebaseerde platform optimaliseert het rekruteringsproces: het functieprofiel definiëren, functiebeschrijvingen redigeren, persoonlijkheidskenmerken en werkstijl voorspellen vanuit de sollicitatiedocumenten… Traicie wil op die manier rekruteerders ondersteunen en rekruteringsprocessen sneller en efficiënter doen verlopen.

Efficiëntie

Door kandidaten voorafgaand aan een interview te screenen zonder hen online vragenlijsten te laten invullen, verhoogt traicie de efficiëntie van bv. aanwervingsprocessen. De tool biedt op een geautomatiseerde manier inzicht in de zgn. ‘soft skills’ van kandidaten. Traicie ontwikkelde een algoritme voor persoonlijkheidsprofilering dat kandidaten met behulp van semantiek en taalpatronen in kaart kan brengen en het ideale profiel kan selecteren om het team aan te vullen, op basis van een vooraf bepaald profiel dat gekoppeld is aan de gewenste soft skills.

Financieringsronde

Dankzij de financieringsronde kan het bedrijf haar platform verder ontwikkelen en de volgende fase in haar commerciële expansie aanvatten. Filip Lacquet, groepsmanager Bedrijfsfinanciering bij PMV, gelooft in het platform dat traicie ontwikkelde: “Het AI-concept is ondertussen geëvolueerd tot een marktklare oplossing. Samen met traicie geloven we dat AI binnenkort een cruciaal onderdeel zal worden in de HR-processen van veel bedrijven, en dat traicie’s toepassingen rekrutering en andere HR-taken ingrijpend zal veranderen.”